Vị trí & chỉ đường

MENTO HOTEL
Địa chỉ: 411 Nguyen Hue street, ward Tran Phu. Quy Nhon City, Binh Dinh, Vietnam 
Số điện thoại: 0256.3813355 - 0256.3815577
Hotline : (Nina) :  0912.60.70.50
Email: info@mentohotel.com.vn